Google+
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
DU LỊCH SÀI GÒN
Right Choice, Bright Future
Tin tức & sự kiện > Hội thảo chuyên đề

KHOA LỮ HÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH SÀI GÒN TỔ CHỨC BUỔI NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM 2019

Nhằm phát động phong trào học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Khoa Lữ hành đã tạo điều kiện cho sinh viên khóa 13 tìm hiểu những công trình kiến trúc lịch sử - văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài “Tượng đài ngoài trời của Thành phố Hồ Chí Minh” của sinh viên Nguyễn Trần Xuân Nguyên – CĐLH13N5 và đề tài “Bia truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh” của sinh viên Lê Nguyễn Thùy Dương – CĐLH13N5 đã thực hiện từ quý I năm 2019.Sinh viên Nguyễn Trần Xuân Nguyên và Lê Nguyễn Thùy Dương - tác giả của hai đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 25/10, Khoa Lữ hành tổ chức buổi nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu trên.

Hội đồng nghiệm thu bao gồm:

  • ThS. Phan Bửu Toàn - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu
  • Tiến sĩ Hồ Văn Tường - Giảng viên hướng dẫn đề tài
  • ThS. Trần Thị Vui - Ủy viên hội đồng nghiệm thu
  • Tiến sĩ Trần Văn Đại Lợi - Giảng viên phản biện
  • Thầy Võ Lê Quyền - Giảng viên phản biện

Sau phần báo cáo, hai sinh viên – tác giả của hai đề tài đã nhận được những lời động viên và đóng góp quý báu của Hội đồng nghiệm thu về kiến thức, phương pháp nghiên cứu khoa học để có thể hoàn thiện đề tài.Hội đồng nghiệm thu góp ý nhận xét về hai đề tài Buổi nghiệm thu còn có sự tham gia của sinh viên các dòng lớp khác thuộc Khoa Lữ hành Từ hai đề tài trên, sinh viên Khoa Lữ hành sẽ tiếp tục tìm hiểu và tham gia hoạt động Nghiên cứu khoa học trong năm 2020.
Hà SâmCác tin khác

Logo đối tác