Google+
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
DU LỊCH SÀI GÒN
Right Choice, Bright Future
Phòng khoa > Khoa Lữ hành > Văn bản - Biểu mẫu

Cách trình bày bài thi tốt nghiệp phần thực hành nghề

 
TRƯỜNG CĐN DU LỊCH SÀI GÒN
KHOA LỮ HÀNH

 
Số : 03/TB-LH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
           Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2011
 

THÔNG BÁO

V/v cách trình bày bài thi tốt nghiệp phần thực hành nghề

ngành Hướng dẫn Du lịch hệ TCN

 

 

1.       Soạn thảo văn bản:
Bài thi phải được đánh máy trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm) và đóng thành cuốn bao gồm bìa chính,  bìa phụ (theo mẫu) và các trang bài viết.
Bài thi đánh máy phải tuân thủ các thông số sau:
-         Phông chữ  Time New Roman (hoặc VN -Times) cỡ 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương.
-         Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. Giãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 1,5 cm; lề dưới 1,5 cm; lề trái 2,5 cm; lề phải 2,5 cm.
-         Số thứ tự trang bài được đánh bắt đầu từ nội dung bài làm, ở giữa và phía dưới mỗi trang giấy.
2.      Nội dung:
-         Số trang bài tối thiểu của mỗi đề thi : mỗi đề thi làm ít nhất 4 trang A4.
-         Bài làm phải có phần mở đầu, nội dung chính và phần kết luận.
-         Nội dung phải chính xác, phải ghi rõ tài liệu tham khảo.
-         Không chấp nhận bài thi sao chép từ các website trên internet và các sách báo tham khảo.
3.      Tài liệu tham khảo:
Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:
-         Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
-         Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
-         Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục du lịch xếp vào vần T, Bộ Văn hóa - thể thao và Du lịch xếp vào vần B, v.v...
3.1.                     Tài liệu tham khảo là sách, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
-         Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành
-         Năm xuất bản, (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
-         Tên sách, luận văn hoặc báo cáo,(in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
-         Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
-         Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)
3.2  Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách ... phải ghi đầy đủ các thông tin sau: tên các tác giả, “tên bài báo”,  tên tạp chí hoặc tên sách.
4.      Phụ lục của bài thi
            Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung bài thi như số liệu, mẫu biểu, hình ảnh, bản đồ, ...
 
Lưu ý : Sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này vì ban giám khảo có thể đình chỉ thi của thí sinh khi sai qui cách trình bày được hướng dẫn trong thông báo này.

 

 
 
 
 
 
Nơi nhận :
-         Các Phòng, Khoa
-         Lưu  ( văn thư )
-          Sinh viên ( thực hiện )
                                Trưởng Khoa
  
                               Phan Bửu Toàn