Google+
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
DU LỊCH SÀI GÒN
Right Choice, Bright Future
Ngành đào tạo > Các khóa thường xuyên
 • Phục vụ Phòng 60 giờ
  Để thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm chuẩn hóa đội ngũ phục vụ buồng trong các cơ sở lưu trú du lịch và nâng cao chất lượng Phục vụ khách du lịch, Sở văn hóa Thể thao và Du Lịch Tp.HCM phối hợp với trường Du Lịch Sài Gòn tổ chức khóa “ Bồi dưỡng nghiệp vụ Buồng dành cho nhân viên phục vụ Buồng của khách sạn vừa và nhỏ”
 • Lễ tân khách sạn 120 giờ
  Để thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm chuẩn hóa đội ngũ lễ tân trong các cơ sở lưu trú du lịch và nâng cao chất lượng Phục vụ khách du lịch, Sở Du Lịch Tp.HCM phối hợp với trường Cao đẳng nghề Du Lịch Sài Gòn tổ chức khóa “ Bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân dành cho nhân viên Lễ tân của khách sạn vừa và nhỏ” với thời gian và địa điểm như sau :
 • Khóa học Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế
  Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội; căn cứ vào Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch; trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn thông báo tuyển sinh lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế năm 2019
 • THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN TẬP VÀ THI NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH/HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA/QUỐC TẾ
  Căn cứ Luật du lịch số 09/2017/QH14 do quốc hội ban hành ngày 19/06/2017, Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về một số điều của Luật Du lịch. Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn thông báo tổ chức lớp ôn tập và thi nghiệp vụ Điều hành/Hướng dẫn du lịch Nội địa/Quốc tế.
Logo đối tác