Google+
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
DU LỊCH SÀI GÒN
Right Choice, Bright Future
Ngành đào tạo > Các khóa thường xuyên
  • Phục vụ Phòng 60 giờ
    Để thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm chuẩn hóa đội ngũ phục vụ buồng trong các cơ sở lưu trú du lịch và nâng cao chất lượng Phục vụ khách du lịch, Sở văn hóa Thể thao và Du Lịch Tp.HCM phối hợp với trường Du Lịch Sài Gòn tổ chức khóa “ Bồi dưỡng nghiệp vụ Buồng dành cho nhân viên phục vụ Buồng của khách sạn vừa và nhỏ”
  • Nghiệp vụ Hướng dẫn cấp thẻ 1,2,3 tháng
    Thực hiện Điểm d, Khoản 1, Mục III Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 “ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch” về tổ chức đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và Quyết định số 1416/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 04 năm 2009 “ Ban hành Chương trình Khung đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch”, được sự đồng ý của Tổng Cục Du Lịch, Trường CĐN Du Lịch Sài Gòn tổ chức khóa “ Bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn ngắn hạn"
  • Lễ tân khách sạn 120 giờ
    Để thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm chuẩn hóa đội ngũ lễ tân trong các cơ sở lưu trú du lịch và nâng cao chất lượng Phục vụ khách du lịch, Sở Du Lịch Tp.HCM phối hợp với trường Cao đẳng nghề Du Lịch Sài Gòn tổ chức khóa “ Bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân dành cho nhân viên Lễ tân của khách sạn vừa và nhỏ” với thời gian và địa điểm như sau :
Logo đối tác