Google+
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
DU LỊCH SÀI GÒN
Right Choice, Bright Future
Ngành đào tạo > Các khóa thường xuyên
  • Phục vụ Phòng 60 giờ
    Để thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm chuẩn hóa đội ngũ phục vụ buồng trong các cơ sở lưu trú du lịch và nâng cao chất lượng Phục vụ khách du lịch, Sở văn hóa Thể thao và Du Lịch Tp.HCM phối hợp với trường Du Lịch Sài Gòn tổ chức khóa “ Bồi dưỡng nghiệp vụ Buồng dành cho nhân viên phục vụ Buồng của khách sạn vừa và nhỏ”
  • Lễ tân khách sạn 120 giờ
    Để thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm chuẩn hóa đội ngũ lễ tân trong các cơ sở lưu trú du lịch và nâng cao chất lượng Phục vụ khách du lịch, Sở Du Lịch Tp.HCM phối hợp với trường Cao đẳng nghề Du Lịch Sài Gòn tổ chức khóa “ Bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân dành cho nhân viên Lễ tân của khách sạn vừa và nhỏ” với thời gian và địa điểm như sau :
Logo đối tác